Spolupráce s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady (FNKV)

 

Již vzhledem k umístění našeho oddělení přímo v areálu FNKV je nasnadě, že je rozvinuta úzká spolupráce se všemi odděleními fakultní nemocnice, ať se již jedná o zajištění laboratorních vyšetření, zobrazovacích metod (RTG, ultrasonografie, CT, magnetická rezonance) či veškerá potřebná konziliární vyšetření u našich pacientů.

 

Na druhou stranu naše oddělení přijímá pacienty z jednotlivých oddělení fakultní nemocnice v čele s oddělením ARO.

 

Kromě velmi účinné spolupráce s FNKV máme již rozvinutou spolupráci s dalšími pražskými fakultními nemocnicemi, především s odděleními intenzivní péče a resuscitačními odděleními Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice v Motole. Podobně spolupracujeme i s nejrůznějšími odděleními následné péče a odděleními dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) Ústřední vojenské nemocnice a Nemocnice na Žižkově.