Rozsah poskytované péče

 

Naše oddělení je nově zrekonstruováno a vybaveno novými moderními přístroji umožňujícími jak komplexní monitoraci, tak i náhradu či podporu téměř všech základních životních funkcí. Základní biochemická vyšetření můžeme díky analyzátoru umístěnému přímo na oddělení získat během několika minut. Veškerá další potřebná vyšetření nám zajišťují příslušná oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V případě zhoršení zdravotního stavu jsme schopni účinně stabilizovat jak oběh, tak dýchání u všech našich pacientů. Pouze v případě nutnosti hemodialýzy při selhání ledvin spolupracujeme s příslušným oddělením Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Současně s uvedenou intenzivní péčí poskytujeme i péči podpůrnou. Jedná se zejména o denně prováděnou kvalitní fyzioterapii, služby psychologa a pravidelnou intervenci logopeda. Veškerý personál oddělení se intenzivně vzdělává v bazální stimulaci a získané poznatky a dovednosti jsou ihned uplatňovány v náročné péči o naše pacienty.