Bazální stimulace

 

Bazální stimulace® je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta nebo žáka. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Bazální stimulace je integrovatelná do klinické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče).

U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

 

Zdroj a více informací najdete na tomto odkazu: www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php

 

Jak probíhá BS na našem oddělení?
U vhodných pacientů je indikována Basální stimulace v rámci celého ošetřovatelského procesu s využitím všech možných technik stimulace. U těchto pacientů je velmi důležitá také spolupráce rodiny a blízkých.

 

Ošetřující personál Vám dá během prvních návštěv k vyplnění tzv. Biografickou anamnézu (autobiografie pacienta – jeho historie, návyky, zvyky a zkušenosti), abychom mohli k Vašemu příbuznému/blízkému přistupovat co možná nejindividuálněji.

 

Během hospitalizace je velmi důležité zachovat co nejvíce podnětů, které budou Vašeho blízkého stimulovat a přinášet mu pocity známé z domova a jeho soukromí (vůně, melodie, chutě či předměty). Prosíme vás proto o zajištění těchto pomůcek.

 

Pro domluvu o konkrétní podobě stimulace a možnostech Vašeho zapojení do procesu Bazální stimulace kontaktujte, prosím, logopeda oddělení – Renáta Kusníková denně od 7.00 o 15.30 hodin na oddělení či telefonicky ne tel. 244 444 351 nebo na e-mailu renata.kusnikova@etoilecz.cz.